Какви са особеностите на отдалечения превод със Zoom?

За по-голяма сигурност при превода по Zoom въведете парола за влизане в срещата, настройте програмата така, че домакинът да кани участващите, а те да чакат в чакалня, след началото на срещата домакинът трябва да заключи срещата, за да не се присъединяват нови участници, променете настройките, така че само домакинът да има възможност да споделя екрана си,иИзключете активните елементи от чат-прозореца (анимирани герои и др.).