Тургайд система за устен превод – предимства и недостатъци

Какво е тургайд система

Както личи от името, тургайд системите са предназначени за туристически обиколки. Екскурзоводът върви начело на групата и говори на един език, използвайки микрофон за окачане на ухото, а туристите го следват и слушат със слушалки. В исторически план са замислени за обиколки на музеи1, за да не се смущават другите групи, а и да дават възможност на посетителите да настроят силата на звука съобразно нуждите си.

Предимства на тургайд системите за устен превод

Предимството на тургайд системите е, че могат да се използват в движение. Дават възможност на гида да говори с нормална сила на гласа, без да се налага да се надвиква с шума от превозните средства, а от друга страна и на туристите да слушат без да се напрягат.

В един момент на някой му хрумва да използва тези системи не по предназначение, а за превод.

Това е на пръв поглед гениална идея. Но само на пръв поглед. Ще обясня защо.

Недостатъци на тургайд системите за устен превод

Туристическата обиколка се извършва на един език. Екскурзоводът е ораторът – т.е. генераторът на текста, а не преводач на оратора. В превода се използват два езика – един, от който се превежда, и друг – на който се превежда. Това е съществена разлика. Когато се използва техника за симултанен превод се избират канали за превод, за да може аудиторията да избере дали да слуша оригинала на ораторите или превода на преводачите. При тургайд системите не се сменят канали.

Туристическата обиколка е кратка, 1-2 часа. Устният превод може да продължи цял ден. Какво е значението на този факт? При мобилните системи се използват батерии. Те са предназначени за по-кратка работа. За разлика от тях дискусионните микрофони не се нуждаят от батерии. Когато се наложи да се сменят, не е проблем туристическата обиколка да спре за малко. Когато тече събитие с превод е невъзможно то да бъде спряно за подмяна на батериите на устройството на преводача.

Технологията на тургайд системите е такава, че излъчвателят се носи постоянно от говорещия. Това не е толкова страшно, ако обиколката е 1-2 часа, но облъчването става вредно, ако излъчвателят е на преводача цял ден. В системите за симултанен превод предавателите са на безопасно разстояние от кабината за превод, за да не се застрашава здравето на преводачите. Освен опасно за здравето, устройството е и неудобно за носене. Вниманието на преводача е съсредоточено върху превода, воденето на бележки, възпроизвеждането, и още едно действие, за което да следи, му идва твърде много.

Друг аспект на технологията на тургайд системите е, че е предназначена за работа в условия, където няма източници на смущения (на открито или в музея). Когато се използват в зала за конференции, там има много източници на електромагнитни излъчвания, които пречат на тургайд системите, като водят до интерференции, а оттам и до загуба на съдържание и неудобство за аудиторията. Освен това тургайд системите не са защитени. Използват честотна лента, която лесно може да бъде прихваната.2

Качеството на звука, който се предава от тургайд системите далеч не е толкова добро, колкото това на професионалното оборудване за симултанен превод. Това означава, че аудиторията би се разсейвала. Част от делегатите, които са свикнали на професионален звук, биха се разочаровали. Преводачът от своя страна дори няма слушалки, да слуша оратора, а само микрофон, закачен на ухото, както споменахме в началото.

Нещо повече, за разлика от конзолата за симултанен превод, която е част от професионалното оборудване за устен превод, при тургайд системата няма бутон за временно спиране на микрофона, за да може преводачът да се изкашля, да зададе въпрос на оратора или да отпие вода, без всички да разберат за това.3

Тургайд системите не са лесни за слагане, поради което често асистент помага за това. Предавателят се защипва за колана, контактът с дрехите понякога опъва кабела, което разсейва преводача или води до разместване на жака от куплунга или дори разскачване на микрофона. Микрофонът се оплита в косите. Слагането и свалянето на системата отнема време. Представете си как се осъществява смяната на преводачите? Тя трябва да е мигновена.

Тургайд системите не включват кабина. Представете си, че сте в аудитория и се опитвате да слушате оратора, а до Вас е седнал преводач, който превежда на глас с тургайд система. Това разсейва и дразни. Нерядко и направо пречи на слушането на оратора, защото го заглушава. Същото е неудобството и за преводача с тургайд система, който не слуша със слушалки и не може да си увеличи звука. Ами ако някой се изкашля в залата? Или седналите до преводача започнат да коментират? Или ако има бурни ръкопляскания, които заглушават последните думи на оратора? Или ако се използва музика за акценти? Ще има пропуски в съдържанието. Знаем, че качеството на звука, който постъпва към преводача има пряко отражение върху качеството на превода.

Изключението

А какво може да се каже за превода на обиколка в завод, например? Обикновено, на тези обиколки има един водещ, който разказва за завода. Ако преводачът е застанал до него и средата не е много шумна, на теория е възможно извършването на еднопосочен превод. Когато има въпрос от групата се преминава в режим на консекутивен превод или шушотаж. Разбира се, остава неудобството, че, за разлика от работата в кабина, при която преводачът е звукоизолиран, при тургайд системите това не е така. На практика двама души (ораторът и преводачът) говорят едновременно един до друг. Това е неприятно за водещия на обиколката, доколкото може да го разсейва, но и за аудиторията.

Обобщение

В заключение може да се каже, че макар тургайд системите да имат ограничено приложение за устен превод (напр. превод при разглеждане на завод), недостатъците им са повече, отголкото ползите, и мястото им е именно съобразно първоначалния им замисъл – за кратки туристически обиколки.

Източници

  1. https://peschel-communications.de/en/can-tour-guide-systems-replace-interpreting-equipment
  2. https://www.translation.equipment/top-questions-before-buying-interpretation-equipment/
  3. https://www.transl8.ro/en/choose-the-booth-why-is-it-different-from-the-tour-guide-system/

By vdonkov

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *