Цени

УслугаМяркаЦенаБележка
устен превод, консекутивенполовин ден300 лв.(1)
устен превод, симултаненден/преводач600 лв.(2)
оборудване за симултанен преводденпо договаряне
устен превод на ухо или при нотариус за изповядване на сделкаполовин ден300 лв.(3)
писмен превод (DOCX)страница 20 лв.(4)
писмен превод (PDF)страница22 лв.
писмен превод (DOCX), спешенстраница24 лв.
писмен превод (DOCX), експресенстраница26 лв.
писмен превод (DOCX), специализиранстраница24 лв.
заверка на писмен превод при нотариусдокумент60 лв.
редакциястраница 10 лв.(5)
корекциястраница 7 лв.
превод на презентация в редактируем формат (PPT, PPTX)страница 20 лв.(6)
субтитриранестраница 20 лв.
обучение по ораторско майсторствокурспо договаряне
обучение „Как да изнасяме реч с превод“курспоискайте оферта

Отстъпки от горните цени са възможни при сключване на договор за дългосрочно сътрудничество. Цените са за езикова комбинация анлийски – български и в обратната посока.

(1) Половин ден са максимум 3 часа превод от 8 – 12 ч или от 13 – 17 ч.

(2) Един ден са 6 часа превод или 8 часа с вкл. обедна почивка 1 час и 2 кафе паузи от по 30 мин. всяка. Наемат се двама преводачи на кабина.

За работа в нощните часове се прилага надбавка от 100% спрямо горните цени.

За работа в почивните дни (събота и неделя) се прилага надбавка от 75% спрямо горните цени.

За работа на официални празници се прилага надбавка от 100% спрямо горните цени.

Неустойката за потвърден, но впоследствие нереализиран, превод по вина или желание на заявителя е 50% от договореното възнаграждение, в случай че отмяната на ангажимента е най-късно в деня, предхождащ събитието. Неустойката за отменен превод (или такъв с променена продължителност) в деня на ангажимента е 100% от договореното възнаграждение.

(3) Прави се почивка на всеки 90 мин. При ангажимент над 3 ч. се наема втори преводач.

(4) Една стандартна страница по БДС се равнява на 1800 символа с интервалите целеви текст (превод).

За спешност се прилага надбавка от 20% върху цената.

За промяна на медията, например писмен превод от фонограма, се прилага надбавка от 20% върху цената.

(5) Редакция се извършва на текст, превеждан от професионален преводач.

(6) Минимум 13 лв. на слайд. В случай на превод на текст във формат на изображение – по договаряне.

Надбавките са кумулативни.

Вижте условията за превод.