Месец: ноември 2019

Какво е симултанен превод?

Симултанният превод се избира при конференции, конгреси, симпозиуми, големи форуми с много участници, в големи пространства. При него преводът тече условно успоредно с оригинала. За да се чува, делегатите използват приемници, свързани със специална озвучителна система за симултанен превод.

симултанен превод
Симултанен превод, предоставен от ОРАТОР ЕООД в НДК за Комисията за регулиране на съобщенията, 2019 г.

Предимството на симултанния превод, понякога наричан синхронен превод, е, че с него не се губи време. Ораторът не спира на определени интервали, за да се редува с преводача, за разлика от консекутивния превод. Преводачът съответно не е на сцената. Не се набива на очи. Той е в преводаческа кабина с колегата си – професионален конферентен преводач, – с когото се редуват на определен интервал от време. Симултанният превод тече гладко, неусетно. Мисълта на оратора не се накъсва от превода и той не губи концентрация, както може да се случи при консекутивния превод. Друго предимство на симултанния превод е, че позволява извършването на превод от и на много езици едновременно. Това е почти немислимо при консекутивния превод. Единствено преводът на ухо позволява подобна функционалност, но при ограничение на броя на потребителите до един – двама (максимум трима) на преводач със съответния език.

Оборудване за симултанен превод, предоставено от ОРАТОР ЕООД. Две кабини за две езикови комбинации. Събитие на Българска банка за развитие в Гранд хотел София
Оборудване за симултанен превод. Две кабини с три канала – български, английски, руски. Събитие на Българска банка за развитие, възложено на ОРАТОР ЕООД, в Гранд хотел София, 2019 г.

Недостатък на симултанния превод е цената. За осъществяването му, освен двамата преводачи (на езикова комбинация), се наема нужното оборудване на база цял ден. То включва микрофони, озвучителни тела и усилвател, със съответната мощност, в зависимост от характеристиките на помещението и броя на делегатите, кабина за двама преводачи, отговаряща на стандартите в областта, с размери 1600 х 1600 х 2000 mm, пултове за преводачи с микрофони и слушалки за преводачи, приемници за аудиторията, които се раздават на желаещите да слушат превода от лице, което следи да бъдат върнати на края на събитието.

приемници със слушалки за симултанен превод от ОРАТОР ЕООД
Приемници със слушалки за симултанен превод

Ако Вашето събитие е по-малко, например бизнес среща, прочетете статията за консекутивния превод.

ОРАТОР ЕООД е реализирало успешно редица събития със симултанен превод и съответното оборудване за него.

Ако желаете да поръчате симултанен превод, прочетете публикацията Как да поръчваме симултанен превод. Съдържа някои от условията за предоставяне на превод и съвети.

Какво е консекутивен превод?

Консекутивният превод е подходящ при бизнес преговори, срещи с малък брой участници, в малки помещения. При него преводът се осъществява последователно – първо ораторът прави изказване, след което преводачът предава неговото послание на друг език.

Консекутивен превод
Консекутивен превод

Предимството на консекутивния превод за клиента е, че е по-евтин. При него, за разлика от симултанния превод, не се налага наемане на оборудване (кабина, приемници…). За преводача пък е добре, че може да чуе цялото изказване, да го анализира и синтезира, преди да го предаде на публиката. Това е по-трудно при симултанния превод, при който преводачът се движи с темпото на оратора и така заедно преминават през етапите на развитие на речта – начало, среда, край.

Недостатък на консекутивния превод е, че отнема повече време. Докато при симултанния режим, преводът тече успоредно с оригинала, с незначително отместване във времето, то при консекутивния е нужно да отделите почти двойно повече време. Ако например сте репетирали презентацията си така, че да излезе 1 час, трябва да предвидите още толкова при изнасянето ѝ с консекутивен превод. Това е изключително важно при планирането на събитието и понякога не се дооценява.

Консекутивният превод се предпочита, когато срещата или презентацията е с продължителност 1 – 3 часа. Прави се почивка по средата – на час и половина.

Оборудване

Обикновено на срещи в малък формат няма изискване за оборудване. Изключение са преводите в по-големи зали, за повече потребители. Тогава се наема озвучителна техника (микрофони, усилвател, озвучителни тела). Преводачът при консекутивния превод води бележки. Това е важно при избора на микрофон. Той трябва да бъде на стойка (или настолен), за да може ръцете на преводача да са свободни.

Осигурява се вода.

Ако Вашето събитие е по-голямо, прочетете статията за симултанния превод.

Ако имате нужда от „личен“ преводач за 1 – 2 лица, преводачът може да превежда на ухо. Вижте материала за превод на ухо.

Кой вид устен превод е за мен?

При избора на устен превод са важни няколко фактора:

  • цел;
  • аудитория;
  • обстановка.

В зависимост от тях можете да избирате между:

Консекутивен превод

Ако целта е провеждане на бизнес разговори от 1 – 3 часа в състав до 10 души в малка заседателна зала, може да се спрете на консекутивен превод.

Симултанен превод

Ако желаете да изнесете лекция или презентация пред по-голяма аудитория в по-голяма зала, то за предпочитане е симултанният превод.

Превод на ухо

Ако търсите личен преводач за един-двама (но във всеки случай не повече от трима) чужденци, то подходяща форма на превод би била тази на превода на ухо.

Всяка от тези форми има своите особености, за които може да прочетете тук:

Консекутивен превод

Симултанен превод

Превод на ухо