Категория: Актуално

Актуални поводи за размисъл

Тургайд система за устен превод – предимства и недостатъци

Какво е тургайд система

Както личи от името, тургайд системите са предназначени за туристически обиколки. Екскурзоводът върви начело на групата и говори на един език, използвайки микрофон за окачане на ухото, а туристите го следват и слушат със слушалки. В исторически план са замислени за обиколки на музеи1, за да не се смущават другите групи, а и да дават възможност на посетителите да настроят силата на звука съобразно нуждите си.

Предимства на тургайд системите за устен превод

Предимството на тургайд системите е, че могат да се използват в движение. Дават възможност на гида да говори с нормална сила на гласа, без да се налага да се надвиква с шума от превозните средства, а от друга страна и на туристите да слушат без да се напрягат.

В един момент на някой му хрумва да използва тези системи не по предназначение, а за превод.

Това е на пръв поглед гениална идея. Но само на пръв поглед. Ще обясня защо.

Недостатъци на тургайд системите за устен превод

Туристическата обиколка се извършва на един език. Екскурзоводът е ораторът – т.е. генераторът на текста, а не преводач на оратора. В превода се използват два езика – един, от който се превежда, и друг – на който се превежда. Това е съществена разлика. Когато се използва техника за симултанен превод се избират канали за превод, за да може аудиторията да избере дали да слуша оригинала на ораторите или превода на преводачите. При тургайд системите не се сменят канали.

Туристическата обиколка е кратка, 1-2 часа. Устният превод може да продължи цял ден. Какво е значението на този факт? При мобилните системи се използват батерии. Те са предназначени за по-кратка работа. За разлика от тях дискусионните микрофони не се нуждаят от батерии. Когато се наложи да се сменят, не е проблем туристическата обиколка да спре за малко. Когато тече събитие с превод е невъзможно то да бъде спряно за подмяна на батериите на устройството на преводача.

Технологията на тургайд системите е такава, че излъчвателят се носи постоянно от говорещия. Това не е толкова страшно, ако обиколката е 1-2 часа, но облъчването става вредно, ако излъчвателят е на преводача цял ден. В системите за симултанен превод предавателите са на безопасно разстояние от кабината за превод, за да не се застрашава здравето на преводачите. Освен опасно за здравето, устройството е и неудобно за носене. Вниманието на преводача е съсредоточено върху превода, воденето на бележки, възпроизвеждането, и още едно действие, за което да следи, му идва твърде много.

Друг аспект на технологията на тургайд системите е, че е предназначена за работа в условия, където няма източници на смущения (на открито или в музея). Когато се използват в зала за конференции, там има много източници на електромагнитни излъчвания, които пречат на тургайд системите, като водят до интерференции, а оттам и до загуба на съдържание и неудобство за аудиторията. Освен това тургайд системите не са защитени. Използват честотна лента, която лесно може да бъде прихваната.2

Качеството на звука, който се предава от тургайд системите далеч не е толкова добро, колкото това на професионалното оборудване за симултанен превод. Това означава, че аудиторията би се разсейвала. Част от делегатите, които са свикнали на професионален звук, биха се разочаровали. Преводачът от своя страна дори няма слушалки, да слуша оратора, а само микрофон, закачен на ухото, както споменахме в началото.

Нещо повече, за разлика от конзолата за симултанен превод, която е част от професионалното оборудване за устен превод, при тургайд системата няма бутон за временно спиране на микрофона, за да може преводачът да се изкашля, да зададе въпрос на оратора или да отпие вода, без всички да разберат за това.3

Тургайд системите не са лесни за слагане, поради което често асистент помага за това. Предавателят се защипва за колана, контактът с дрехите понякога опъва кабела, което разсейва преводача или води до разместване на жака от куплунга или дори разскачване на микрофона. Микрофонът се оплита в косите. Слагането и свалянето на системата отнема време. Представете си как се осъществява смяната на преводачите? Тя трябва да е мигновена.

Тургайд системите не включват кабина. Представете си, че сте в аудитория и се опитвате да слушате оратора, а до Вас е седнал преводач, който превежда на глас с тургайд система. Това разсейва и дразни. Нерядко и направо пречи на слушането на оратора, защото го заглушава. Същото е неудобството и за преводача с тургайд система, който не слуша със слушалки и не може да си увеличи звука. Ами ако някой се изкашля в залата? Или седналите до преводача започнат да коментират? Или ако има бурни ръкопляскания, които заглушават последните думи на оратора? Или ако се използва музика за акценти? Ще има пропуски в съдържанието. Знаем, че качеството на звука, който постъпва към преводача има пряко отражение върху качеството на превода.

Изключението

А какво може да се каже за превода на обиколка в завод, например? Обикновено, на тези обиколки има един водещ, който разказва за завода. Ако преводачът е застанал до него и средата не е много шумна, на теория е възможно извършването на еднопосочен превод. Когато има въпрос от групата се преминава в режим на консекутивен превод или шушотаж. Разбира се, остава неудобството, че, за разлика от работата в кабина, при която преводачът е звукоизолиран, при тургайд системите това не е така. На практика двама души (ораторът и преводачът) говорят едновременно един до друг. Това е неприятно за водещия на обиколката, доколкото може да го разсейва, но и за аудиторията.

Обобщение

В заключение може да се каже, че макар тургайд системите да имат ограничено приложение за устен превод (напр. превод при разглеждане на завод), недостатъците им са повече, отголкото ползите, и мястото им е именно съобразно първоначалния им замисъл – за кратки туристически обиколки.

Източници

 1. https://peschel-communications.de/en/can-tour-guide-systems-replace-interpreting-equipment
 2. https://www.translation.equipment/top-questions-before-buying-interpretation-equipment/
 3. https://www.transl8.ro/en/choose-the-booth-why-is-it-different-from-the-tour-guide-system/

Какви са особеностите на отдалечения превод със Zoom?

Настройване на параметрите на Zoom

Предприеманетона мерки за физическа дистанция наложи използването на методи за отдалечена комуникация. За много от фирмите, които предлагат подобни услуги това беше добре дошло, като някои отчитат ръстове от 20 пъти в потребителите само за няколко месеца. Резкият скок обаче донесе не само по-големи печалби (въпреки че и това е спорно, доколкото много от потребителите ползват безплатната версия на програмите), но и прекомерна натовареност на ресурсите, която не е била предвидена, както и проява на уязвимости в сигурността.

Преводачите също се ориентират в новата обстановка, като проучват наличните платформи за конферентни разговори. Някои са безплатни, като Skype, Google Hangouts. Други имат и безплатна и платена версия. При GoToMeeting например има 14-дневен безплатен пробен период. Cisco Webex удължи пробния период за популяризиране на платформата с още 2 месеца. При Zoom има ограничение на дължината на провеждания разговор до 40 минути в безплатната версия. Предимство пък е, че има добавена функционалност на канал за превод.

Все още обаче външните фактори (стабилност и бързина на интернет връзката на преводача) възпрепятстват възползването от тази функционалност и много клиенти предпочитат преводачът да е на място при тях, за да се елиминира възможността от разпадане на неговата връзка.

Проблемите със сигурността не се изчерпват единствено с отпадането на свързаността. Програмите за видеоконферентен разговор разполагат с функционалност за споделяне на екрана, например, която излага компютъра Ви на риск.

Какво да направим, за да защитим конферентната връзка?

 1. Въведете парола за влизане в срещата;
 2. Настройте програмата така, че домакинът да кани участващите, а те да чакат в чакалня;
 3. След началото на срещата домакинът трябва да заключи срещата, за да не се присъединяват нови участници;
 4. Променете настройките, така че само домакинът да има възможност да споделя екрана си;
 5. Изключете активните елементи от чат-прозореца (анимирани герои и др.).

Съвети за преводачите

Ако имате сигурна и бърза интернет връзка, можете да се възползвате от функционалността за конференция с превод по Zoom. Ако връзката Ви се е накъсвала наскоро или ако ораторът настоява, по-добре не рискувайте, а отидете на място при клиента, където да бъде проведен разговорът.

Следва да изискате отделни слушалки и микрофон по няколко причини. Първо, за да можете да поддържате физическа дистанция от оратора. Второ, за да чувате достатъчно добре. Трето, за да Ви чуват добре. Да не забравяме, че когато са проектирани, микрофоните и високоговорителите на лаптопите са предназначени да обслужват предимно стоящия пред тях, но не и евентуален преводач встрани.

Съвети за организаторите

 • Изискайте от поканените оратори да използват външни USB-слушалки с микрофон. Слушалките да се включат преди стартирането на Зуум и да не се вадят до края на срещата;
 • Интернет връзката на панелистите следва да е много бърза и надеждна;
 • Задължително помолете всички участници и слушатели да обновят версията си на Zoom до най-новата;
 • Участниците държат микрофоните си заглушени (Muted) от бутона долу вляво на екрана и ги включват само когато искат да се изкажат, след което пак ги заглушават. Това важи с особена сила ако двама или повече участници са в една и съща стая, но използват различни компютри, свързани с различни акаунти. Тогава е задължително да са със слушалки.

Ако не сте организирали конференция по Зуум, то може да Ви е полезно да прегледате статията Как да организирам събитие в Зуум с превод?.

ОРАТОР ЕООД е в състояние да предостави техническо решение, при необходимост.

Отзив от превода на третата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, проведена онлайн

Какво прави устният преводач по време на карантина?

Няколко идеи за устни преводачи

Преводач търси вдъхновение
Търси вдъхновение сн. Alexandre Chambon

Студентите често задават въпроса дали професията на устния преводач не е несигурна, доколкото липсва предвидимост. Човек никога не знае дали след няколко месеца се планира организирането на международна конференция, камо ли дали ще го поканят да превежда на нея. Сега, когато всички събирания на групи са забранени, поради пандемията от Covid-19, този въпрос става още по-актуален.

Умението за превеждаш устно се изгражда постепенно и има нужда от поддръжка. Затова е нужно упражняването му. Има различни източници на речи, които да се използват за практика. Един от тях е Interpreting Speeches for Students. Препоръчва се поне веднъж на седмица паметта да се натоварва, за да се поддържа форма.

По отношение на дилемата дали в свободното време конферентните преводачи да не превеждат писмено, мненията са раздвоени. Някои считат, че писменият превод помага за обогатяване на речниковия запас и от тази гледна точка е полезен. Според други пък, начинът на мислене в двата вида превод е различен и всеки трябва да си избере насока, в която желае да се развива.

От финансова гледна точка поемането на писмена работа във времена на забрана на конгресите може да изглежда примамливо. Вероятно мнозина от колегите се преориентират. Други пък работят върху езика си, като разширяват познанията си в различни нови сфери. Освен че научават по нещо ново, те попълват и набора си от глосари, които биха им били от полза за бъдещи ангажименти.

Студентите пък се организират за самоподготовка. Подготвят речи и се разделят по роли. Веднъж един е оратор, следващият път – друг. Освен, че помага за развиване на професионалните умения, това допринася и за подобряване на антиципаторното слушане. Когато самият ти изнасяш слово, структурираш мисълта си по определен начин за постигане на ефект у аудиторията. Ако тази парадигма бъде овладяна, това ще е от помощ и в превода.

Встрани от професионалното си амплоа, преводачите са и хора, така че правят и онова, с което всички останали запълват деня си вкъщи. Изготвят план, който включва 30 минути гимнастика, поддържане на връзка с приятели по телефона за запазване на психическото здраве, записват се на онлайн курс и ядат budyń.