хедсет

апр. 1, 2020

Дискретен кондензаторен микрофон за оратора при устен превод, който се поставя на главата. Обикновено има кука за задържане на ухото и рамо, преминаващо покрай бузата, на чийто край е микрофонът, близо до устата.

« Back to Glossary Index

By vdonkov