Заявка за превод

Моля, изберете датата или датите на събитието, за което желаете устен превод.

Календарът се зарежда...
Powered by Booking Calendar

Вижте с какво оборудване за симултанен превод разполагаме и прочетете съвети как да поръчваме превод.