За ОРАТОР ЕООД

ОРАТОР ЕООД е агенция за преводи на Виктор Донков. Извършваме специализиран писмен превод и устни преводи в различните им разновидности – консекутивен превод, симултанен превод, превод на ухо. Преводачите ни са професионални конферентни преводачи, притежаващи подобаваща квалификация – диплома за завършена магистърска степен по „Конферентен превод“ от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – която им позволява уверено да превеждат на събития от най-високо равнище – на президента, премиера, министри, кметове, председателя на народното събрание, депутати, посланици, височайши особи. Дружеството също така осигурява оборудването, необходимо за симултанния превод – кабини, микрофони, приемници. Занимаваме се и с цялостната организация на събития – наемане на зала, организиране на кетъринг, брандиране на рекламните материали, отпечатването на банерите, наемането на фотограф. Всичко това се прави за постигане на завършен цикъл на услугата, така че клиентът да се фокусира върху основната си дейност. Извършваме и консултации за изнасяне на презентации и слова пред публика и по-специално когато ще се ползва превод. Има известни тънкости, които са прости за усвояване и правят възможно посланието Ви да достигне до възможно най-много хора. А нима това не е идеята при организирането на събития?