Устен превод

Оратор ЕООД предоставя всички видове устен превод:

Посетете нашия блог за повече информация относно разликата между тях и кой е най-подходящ за Вас.

Езиците, с които работим, са български, английски, френски, немски, руски, италиански, турски и други.

Цените ни са пазарни.

Условията, при които осъществяваме своята дейност, са описани подробно. Може да се запознаете с тях. Основават се на добрата практика и изискванията на Международната асоциация на конферентните преводачи (AIIC).