Категория: Любопитно

Любопитно от сферата на устния или писмения превод

Дума на 2019-а

Всеки декември издателите на речници публикуват най-често търсените думи или изрази през годината. Обикновено отразяват нещо важно в обществената сфера. През 2016 г. такава дума беше post-truth. Ето класациите за 2019 г.:

Оксфордclimate emergency

Колинсclimate strike, influencer, rewilding

Мериъм-Уебстърquid pro quo, impeach, crawdad, egregious, clemency, the, snitty, tergiversation, camp, exculpate

Как да се преведат най-добре? Коментирайте по-долу.