шушотаж

апр. 1, 2020

Превод на ухо, който се извършва, като устният преводач шепти в ухото на клиента това, което казва ораторът. Осъществява се, когато не е подходящо или възможно да се извършва консекутивен превод (няма време за изчакване на превода пред цялата публика) или симултанен превод (липсва оборудване).

« Back to Glossary Index

By vdonkov