Етикет: професионален устен превод

Какво е професионален конферентен преводач?

Достатъчно ли е да владееш два езика, за да си устен преводач?

Това е необходимо условие, но не е достатъчно. Ако искаш да те вземат на сериозно в професионалните среди и да не излагаш професията е необходимо да изпълняваш и някои допълнителни условия.

Първото е да имаш съответното образование за конферентен преводач. То се придобива в магистърски курсове, които подготвят кадри в областта. На тях се преподават фундаменталните принципи на устния превод (консекутивен или синхронен):

 • Устният преводач превежда най-често от чужд на майчин език, понякога в обратната посока, но никога от един чужд на друг чужд език;
 • Устният преводач предава посланието на оратора, а не думите;
 • Устният преводач не бива да добавя от себе си, като украсява или обяснява казаното от оратора;
 • Устният преводач не бива да предава избирателно или да само да обобщава речта на оратора;
 • Устният преводач не излага своето мнение по темата, като коментар на това, което превежда;
 • Устният преводач се подготвя предварително по темата, за която ще превежда. За тази цел изисква, а клиентът предоставя, нужните материали;
 • Устният преводач развива и владее умения за разделяне на вниманието, антиципаторно слушане (важни за симултанния превод), както и за водене на бележки за консекутивния превод;

Освен езиковите умения:

 • Устният преводач има услужлива памет;
 • Устният преводач се старае да поддържа богата обща култура;
 • Устният преводач спазва етичните правила на конферентните преводачи.

На последно място, професионалният преводач следва да изглежда професионално.

Кой вид устен превод е за мен?

При избора на устен превод са важни няколко фактора:

 • цел;
 • аудитория;
 • обстановка.

В зависимост от тях можете да избирате между:

Консекутивен превод

Ако целта е провеждане на бизнес разговори от 1 – 3 часа в състав до 10 души в малка заседателна зала, може да се спрете на консекутивен превод.

Симултанен превод

Ако желаете да изнесете лекция или презентация пред по-голяма аудитория в по-голяма зала, то за предпочитане е симултанният превод.

Превод на ухо

Ако търсите личен преводач за един-двама (но във всеки случай не повече от трима) чужденци, то подходяща форма на превод би била тази на превода на ухо.

Всяка от тези форми има своите особености, за които може да прочетете тук:

Консекутивен превод

Симултанен превод

Превод на ухо