Устен превод

Оратор ЕООД предоставя всички видове устен превод:

  • симултанен превод
  • консекутивен превод
  • превод на ухо
  • онлайн превод

Симултанен превод

Симултанният превод е вид устен превод, при който устният преводач превежда заедно с оратора, с известен отстъп, като се сменя със своя колега на определен интервал от време, например на 15 минути. Този вид устен превод се осъществява с помощта на специално оборудване за превод. Преводачите споделят едно и също време с ораторите и публиката, но не и същото пространство – отделени са от преводаческа кабина. Клиентите предоставят предварително подготвените речи.

Консекутивен превод

Консекутивният превод е вид устен превод, при който устният преводач се редува с оратора. Той споделя същото пространство (например сцена или малка зала), но не и същото време, защото изчаква лекторът да свърши, преди да започне да превежда. Интервалът се договаря предварително между оратора и преводача за удобство. Преводачът се сменя със своя колега, например на всеки 30 минути, но това не е фиксирано, а става въз основа на договорка между двамата. Клиентите предоставят предварително подготвените презентации за запознаване на преводачите.

Превод на ухо

Преводът на ухо е вид устен превод, при който устният преводач превежда, заедно с оратора, но освен времето, споделя с клиента и пространството. Преводачът не е в кабина, а до клиента. Говори тихо, за да не пречи на останалите в аудиторията, а и за да не разсейва лектора. Обикновено се предпочита, когато клиентът на превода е само един, а останалите в залата нямат нужда от превод. 

Онлайн превод

Онлайн преводът е вид устен превод, при който участниците са на разстояние, свързани посредством интернет платформа. Наемат се устни преводачи, които споделят същото време, но не и същото пространство. Преводът е или консетутивен или синхронен. Участниците избират канал, на който да слушат – оригинал или превод. Ако правят изказвания също се съобразяват с канала, който използват. Има платформи, специално разработени за синхронен превод. Те се използват от организации и институции, които постоянно работят в многоезичен режим, като например европейските институции. На частния пазар обаче широко се използват платформи за комуникация в онлайн среда с добавена функционалност за превод. Преводачите обикновено не са заедно и трябва да изработят система за комуникация помежду си, за да се сменят плавно.

Вижте още:

Посетете нашия блог за повече информация относно разликата между тях и кой устен превод е най-подходящ за Вас. Там ще намерите още новини, съвети, често задавани въпроси.

Езиците, с които работим, са български, английски, украински, френски, немски, руски, италиански, турски и други.

Цените ни са пазарни. Свържете се с нас за изясняване на подробности относно Вашето събитие. За правилния избор на техника за превод са важни подредбата на залата, броят на участниците, какви микрофони ще използват, дали публиката ще има право да задава въпроси, колко души очаквате да слушат превода. Дори залата да е малка и да позволява комуникацията да се извършва акустично, за извършването на симултанен превод е задължително да се ползват микрофони, съответно да бъде предвиден и такъв за обратна връзка с публиката.

Условията, при които осъществяваме своята дейност, са описани подробно. Може да се запознаете с тях. Основават се на добрата практика за устен превод и изискванията на Международната асоциация на конферентните преводачи (AIIC).

Още информация за конферентния превод и допълнителна терминология можете да намерите на тази страница на Европейската комисия.

Ако сте студент по „Конферентен превод“, горещо препоръчваме да посетите следния ресурс: Център за знания в областта на устния превод.

На последно място, ако желаете да се впуснете в кариерата на устен преводач, трамплин към това може да бъде магистърската програма по „Конферентен превод“ в СУ.

Ето повече информация за нея:

Магистърска програма „Конферентен превод”, ФКНФ, СУ 2017